Dịch vụ của chúng tôi:

  • Thiết kế mẫu thêu miễn phí cho Khách hàng của chúng tôi.

  • Thiết kế  và chỉnh sửa mẫu thêu bằng chương trình Wilcom mới nhất. Giá chỉ từ 30.000đ/ mẫu

  • Nhận đào tạo học viên thiết kế mẫu thêu trên phần mềm Wilcome E2

  • Cài đặt phần mềm Wilcome  trên Windows.